Warunki uzyskania patentów i uprawnienia.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

  1. ukończyła 14. rok życia;
  2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. po wodach śródlądowych;
  2. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Patent motorowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

  1. ukończyła 18. rok życia;
  2. odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  3. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadajaca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. po wodach śródlądowych;
  2. o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Jak wygląda nasz kurs na patent sternika motorowodnego?

Czas trwania kursu. 4 dni. Każdy dzień rozpoczyna się o godzinie 0800 i składa się z trzech trzygodzinnych bloków poprzedzielanych godzinnymi przerwami.

W ostatnim dniu przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Teoria. Nauka własna ( przed rozpoczęciem kursu) w oparciu o kurs na platformie internetowej EdukacjaZeglarska.pl, wykład i ćwiczenia w czasie kursu.

Praktyka. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na następujacych jednostkach: wypornościowy ( ok. 3,5 tony) jacht z klasycznym układem napędu, barka motorowa ( ok. 1,6 tony, duża powierzchnia nawiewu, silnik na pawęży), jacht motorowy ślizgowy. Manewrowanie, prace z linami, odbijaczami, węzły.

 

Terminy.

Pierwszy kurs na patent sternika motorowodnego planujemy od 22 do 25 marca 2018, egzamin 25 marca o godz 1300. Wolnych miejsc 8. 

Opłaty.

Opłata za kurs 500 zł, opłata za egzamin 250 zł (osoby uczące się do 26 roku życia 125 zł)

Zapraszamy.